top of page
Search
  • Writer's pictureאלכס טורן

מהם השיטות הטובות הידועות ביותר ללמוד נכון למבחנים כדי להצליח בהם

1. להבין את המבנה והעקרונות של כל נושא מתמטי.

2. לקרוא ולהבין את החומר ביסודיות לפני שבדיוק מסיימים את התרגילים.

3. לעשות הרבה תרגילים ולבדוק חישובים להבנה מלאה.

4. לשאול שאלות כאשר נתקלים בבעיות ולדאוג לפעול בדיוק על מנת למצוא שגיאות.

5. לנסות למצוא חישובים יחסיים על מנת להבין את התוכנית ולעזור לזכור אותה לאורך זמן.

6. לבדוק חישובים בקפדנות ולנסות לאמת אותם מכל הזוויות האפשריות.

7. לעבור על החומר מעת לעת כדי לוודא שהחישובים נכונים ואתה מבין אותם לחלוטין.

8. נסו לשכנע את עצמכם ולהבין את התוכניות במלואן..


5 views0 comments

Comments


bottom of page