top of page
Search
  • Writer's pictureאלכס טורן

למה אנחנו לומדים מתמטיקה בבתי הספר?

1. הבנה עמוקה ומעורבת של מונחים מתמטיים: הלימוד בסגנון אלכס טורן מאפשר לסטודנטים להבין בצורה עמוקה ומעורבת את המונחים והכלים המתמטיים במקורות הקורס. 2. הלימוד בסגנון אלכס טורן מאפשר לסטודנטים להבין את הנושא ולמצוא פתרונות יצירתיים שקלים במובן ובנוחות. הבאת ראיונות חכמים ולומר הצעות המבוצעות בנוחות: 3. השתתפות ופרסום המצב המתמטי עם צוות וקהל: הלימוד בסגנון אלכס טורן מאפשר לסטודנטים לדבר על הנושא בצורה ברורה ופשוטה עם שאר התלמידים וצוות המורים. 4. מיומנויות חשיבה מדוייקות והשוואה של אופציות: הלימוד בסגנון אלכס טורן מאפשר לסטודנטים להבין את הנושא בצורה מדוייקת ולשוות אופציות במובן נכון. 5. היכולת להבנות ולפתור בעיות מורכבות ולמיין את הוראות מתמטיות לתשובות: נותנת לתלמידים עלים בפתרון סיטואציות מורכבות במהלך החיים


13 views0 comments

Comments


bottom of page