top of page
Search
  • Writer's pictureאלכס טורן

איך גורמים לתלמידים שסובלים מחרדת בחינות להצליח במבחנים?

ישנם כמה דרכים שניתן לעזור לתלמידים שסובלים מחרדה בחינות להצליח במבחנים:

1. למלא תרגול ולהוכיח את החשבונות: התרגול הוא חשיבה חשובה להבנת הנושאים ולוודא שאתה מבין אותם. 2. לעזור לבנות אנושיות ולהבטיח שיש תמיכה: הכוונה לזה היא לבדוק איך התלמיד מרגיש ולדאוג לו שיש לו מישהו לאחריו. 3. לחכות לתלמיד להיות מוכן: לא כל תלמיד מוכן לפעול בעת הצורך, ולוודא שהתלמיד מוכן לחינות יוכל לעזור לו להרגיש יותר בטוח. 4. להבין את המונחים החשובים: הבנה מלאה של המונחים החשובים והמבוצעים בחינות יכולה לעזור לתלמיד להרגיש יותר בטוח. 5. לעזור לבנות דרך יחסי עם המבחן: עזור לתלמיד לראות את המבחן כדי לעזור לו להרגיש יותר בטוח.

לסיכום כל תלמיד הוא יחיד חד וכל אחד מבצע את תהליך הלימוד בדרך שמתאימה לו


13 views0 comments

Comments


bottom of page